เครนรางคู่

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ชื่อ : เครนรางคู่
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด : 
เครนรางคู่

เครนโรงงาน

เครนโรงงาน (Overhead Crane) หรือ เครนอุตสาหกรรม เรียกอีกอย่างเครนเหนือศีรษะ สามารถปรับการทำงานได้ตามต้องการ สำหรับใช้งานในพื้นที่ภายในโรงงาน เครนโรงงาน (Overhead Crane) ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีการเคลื่อนที่ 6 ทิศทาง คือ ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา, หน้า-หลัง, มีทั้งแบบคานคู่ และคานเดี่ยวขึ้นอยู่กับขนาด (Capacity) และความกว้างของเครน (Span) เครนโรงงาน แบ่งออกได้ลักษณะดังนี้
 

เครนโรงงานรางเดี่ยว หรือเครนแบบคานเดี่ยว (Single Girder Crane)

เครนรางเดี่ยว หรือเครนแบบคานเดี่ยว (Single Girder Crane) เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ยกน้ำหนักไม่หนักมาก โครงสร้างตัวเครนมีน้ำหนักเบา ใช้พื้นที่ความสูงจากรางวิ่งเครนถึงหลังคาไม่สูงมากนัก มีรอกไฟฟ้าสำหรับเครนแบบคานเดี่ยวที่ออกแบบผลิตเป็นมาตรฐานรุ่นต่างๆ ไว้แล้ว

 • มีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 6 - 25 เมตร 
 • มีน้ำหนักยกตั้งแต่ 0.1 ตัน ถึง 12.5 ตัน
 • สามารถเคลื่อนที่ยกวัตถุได้ชิดซ้าย-ขวา ได้มากขึ้น
 • ระยะปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ 1/6 ของความกว้างชุดเครนเท่านั้น 
   
เครนรางคู่ หรือ เครนแบบคานคู่ (Double Girder Crane)
เครนรางคู่ หรือ เครนแบบคานคู่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ยกน้ำหนักที่หนัก ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งมีไม่มากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
เพระมีโครงสร้างที่มีความแข็งแรงและปลอดภัยมากกว่า
 • มีความกว้างใช้งานตั้งแต่ 10 - 30 เมตร
 • มีน้ำหนักยกตั้งแต่ 5 ตัน ถึง 50 ตัน
 • โครงสร้างตัวเครนเป็นแบบคานคู่จึงมีน้ำหนักรวมโครงสร้างมากกว่าเครนแบบคานเดี่ยว
 • ความเร็วในการใช้งาน แบ่งเป็น 2 จังหวะ คือ จังหวะเคลื่อนที่ช้า และเร็วในทิศทางเดียวกัน
   
สนใจติดต่อ
พี เอส วี อินเตอร์เทค แอนด์ ซัพพลาย บจก.
89/66 หมู่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +669 0565 2495, +669 3956 9549
อีเมล : thitisak.st@hotmail.com
เว็บไซต์ : psvcrane.brandexdirectory.com